Podatki i Opłaty

Ile się płaci u notariusza za zakup mieszkania?

Zakup mieszkania to marzenie wielu osób, ale wiąże się z licznymi formalnościami oraz kosztami, które należy uwzględnić w budżecie. Jednym z głównych wydatków, które musimy ponieść podczas tej transakcji, są koszty notarialne. Zrozumienie, ile dokładnie zapłacimy u notariusza, jest kluczowe, aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków i lepiej zaplanować cały proces zakupu nieruchomości.

Koszty notarialne są złożone i obejmują kilka różnych elementów, w tym taksę notarialną i dodatkowe opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych czy odpisami aktów notarialnych. Warto również zwrócić uwagę na różnice w opłatach, które mogą wystąpić w zależności od tego, czy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym czy wtórnym. Ponadto, wartość nieruchomości, którą nabywamy, również ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat notarialnych.

W tym artykule dokładnie przyjrzymy się, co składa się na koszty notarialne i jak są one naliczane. Omówimy, jakie dokładnie opłaty musimy ponieść przy różnych wartościach transakcji oraz jakie są maksymalne stawki taksy notarialnej. Zajmiemy się także różnicami między zakupem mieszkania na rynku pierwotnym a wtórnym, zwracając uwagę na obowiązek płacenia podatku VAT lub podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na koniec, rozwiejemy wątpliwości dotyczące tego, kto ponosi koszty notarialne, prezentując zwyczajowe praktyki oraz obowiązki kupującego.

Ten przewodnik ma na celu ułatwić zrozumienie wszystkich niuansów związanych z kosztami notarialnymi, aby zakup mieszkania przebiegł bez problemów i nieprzewidzianych kosztów. Jeśli planujesz zakup nieruchomości, zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć przed wizytą u notariusza.

Co składa się na koszty notarialne

Podczas zakupu mieszkania jednym z głównych wydatków, jakie należy uwzględnić, są koszty notarialne. Składają się one z kilku elementów, które mogą różnić się w zależności od wartości nieruchomości oraz specyfikacji transakcji. Warto dokładnie zrozumieć, co składa się na te opłaty, aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów i lepiej zaplanować swoje finansowe zobowiązania.

Taksa notarialna

Taksa notarialna jest jednym z kluczowych elementów składających się na koszty notarialne. Jest to opłata, którą pobiera notariusz za dokonanie określonej czynności notarialnej. Warunki i wysokość taksy notarialnej są regulowane przepisami prawa, co ma na celu jednolitość opłat w całym kraju.

Wysokość taksy notarialnej może być zróżnicowana i zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, rodzaju czynności oraz jej stopnia skomplikowania. Przykładowo, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego transakcji nieruchomości o wysokiej wartości będzie wiązało się z wyższą taksą notarialną niż w przypadku prostszych czynności, takich jak sporządzenie pełnomocnictwa.

Podstawą do określenia taksy notarialnej są przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczące maksymalnych stawek taks notarialnych. Przepisy te precyzują zarówno maksymalne stawki, jak i szczegółowy sposób ich obliczania, co ma na celu transparentność i zabezpieczenie interesów klientów.

Koszty taksy notarialnej można również negocjować z notariuszem, jednak nie mogą one przekroczyć określonych ustawowo limitów. Ważne jest, aby przed przystąpieniem do czynności notarialnej uzyskać precyzyjną informację na temat wszystkich potencjalnych kosztów, aby uniknąć niespodzianek finansowych.

Taksa notarialna jest często jednym z największych kosztów związanych z czynnościami notarialnymi, dlatego warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i skonsultować się z notariuszem w celu optymalizacji wydatków. Warto także pamiętać, że niektóre czynności notarialne mogą podlegać zwolnieniom lub obniżkom opłat, co również jest określone w przepisach prawa.

Dodatkowe opłaty notarialne

Podczas zakupu mieszkania nie tylko opłata notarialna stanowi koszt, który musimy ponieść. Istnieje szereg innych opłat, które łącznie mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt notariusza. Warto poznać te dodatkowe koszty, aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków i lepiej zaplanować cały proces zakupu nieruchomości.

 • Odpis aktu notarialnego – Koszt odpisów aktów notarialnych może wynosić od 6 zł do 20 zł za stronę plus VAT. W zależności od liczby stron, te opłaty mogą się różnić.
 • Wpis do księgi wieczystej – Opłaty sądowe są nieodzownym elementem kosztów dodatkowych. Za założenie księgi wieczystej przyjdzie nam zapłacić 60 zł, natomiast wpis prawa własności to koszt 200 zł. W przypadku ustanowienia hipoteki opłata ta wynosi 200 zł.
 • Założenie księgi wieczystej – Dla nowych nieruchomości konieczne może być założenie księgi wieczystej, co związane jest z opłatą w wysokości 150 zł.

Dodatkowo, należy uwzględnić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości nieruchomości w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Natomiast przy zakupie nieruchomości od dewelopera, podatek VAT jest już wliczony w cenę nieruchomości, co eliminuje konieczność płacenia PCC.

Warto również pamiętać, że każdy notariusz może mieć swoje indywidualne opłaty dodatkowe, wynikające na przykład z większej liczby potrzebnych odpisów czy dodatkowych czynności związanych z transakcją. Zawsze dobrze jest skonsultować pełen zakres opłat bezpośrednio z notariuszem, aby mieć pełną jasność co do wszystkich kosztów, które będziemy musieli ponieść.

Koszty notarialne w zależności od wartości nieruchomości

Koszty notarialne mogą znacząco różnić się w zależności od wartości nieruchomości. Taksa notarialna jest głównym elementem tych kosztów i jest obliczana procentowo od wartości transakcji. Maksymalne stawki taksy notarialnej są ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, co chroni klientów przed nadmiernymi opłatami. Warto jednak pamiętać, że notariusze mogą stosować niższe stawki. Dokładne wyliczenia są niezbędne, aby poznać realne koszty notarialne przy zakupie nieruchomości.

Przykładowe koszty dla różnych wartości transakcji

Koszty notarialne są uzależnione od wartości nieruchomości, a także od rodzaju umowy i dodatkowych opłat, które mogą wystąpić w procesie transakcji. Przyjrzyjmy się przykładowym kosztom dla różnych wartości transakcji.

 • Do 10 000 PLN – Maksymalna taka notarialna wynosi 100 PLN + 3% nadwyżki ponad 3000 PLN.
 • Od 10 000 PLN do 30 000 PLN – Koszt wynosi 310 PLN + 2% nadwyżki ponad 10 000 PLN.
 • Od 30 000 PLN do 60 000 PLN – Maksymalna taka to 710 PLN + 1% nadwyżki ponad 30 000 PLN.
 • Od 60 000 PLN do 1 000 000 PLN – Opłata notarialna wynosi 1010 PLN + 0,4% nadwyżki ponad 60 000 PLN, jednak nie więcej niż 4770 PLN.
 • Powyżej 1 000 000 PLN – Koszt to stała kwota 4770 PLN + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 PLN, ale nie więcej niż 10 000 PLN, a w niektórych przypadkach łącznie nie więcej niż 7000 PLN (co zależy od rodzaju transakcji i dodatkowych opłat).

Warto również pamiętać, że powyższe opłaty to podstawowe koszty notarialne, do których mogą dojść dodatkowe opłaty za czynności, takie jak odpisy aktów czy inne usługi notarialne. Zawsze warto przedyskutować konkretny przypadek z notariuszem, aby uzyskać pełną wycenę wszystkich kosztów związanych z transakcją.

Maksymalne stawki taksy notarialnej

Maksymalne stawki taksy notarialnej w Polsce są ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i zależą od wartości nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Zasady te mają na celu zabezpieczenie interesów konsumentów przed nadmiernie wysokimi opłatami notarialnymi. Przepisy te również zapewniają jednolitość i przejrzystość naliczania opłat notarialnych.

Stawki te przedstawiają się następująco:

 • Dla nieruchomości o wartości do 3 000 zł, maksymalna stawka wynosi 100 zł.
 • Dla nieruchomości o wartości powyżej 3 000 zł do 10 000 zł, maksymalna stawka wynosi 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł.
 • Dla nieruchomości o wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł, maksymalna stawka wynosi 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
 • Dla nieruchomości o wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł, maksymalna stawka wynosi 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł.
 • Dla nieruchomości o wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł, maksymalna stawka wynosi 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.
 • Dla nieruchomości o wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł, maksymalna stawka wynosi 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.
 • Dla nieruchomości o wartości powyżej 2 000 000 zł, maksymalna stawka wynosi 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, jednak nie więcej niż 10 000 zł.

Warto zaznaczyć, że powyższe stawki są maksymalne, co oznacza, że notariusz ma prawo naliczyć mniejszą opłatę, jednak nie może jej przekroczyć. Dodatkowo, do taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki, co zwiększa całkowity koszt usługi notarialnej.

Regulacje te zapewniają transparentność kosztów notarialnych i pozwalają kupującym lepiej zaplanować wydatki związane z zakupem nieruchomości. Warto również pamiętać, że negocjacja z notariuszem może pozwolić na uzyskanie korzystniejszej stawki, co jest szczególnie ważne przy transakcjach o większej wartości.

Różnice w opłatach dla rynku pierwotnego i wtórnego

Zakup nieruchomości może odbywać się na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio od dewelopera, lub na rynku wtórnym, czyli od poprzedniego właściciela. Każdy z tych rynków charakteryzuje się nieco inną strukturą kosztów, które wpływają na ostateczną kwotę, jaką trzeba uiścić przy zakupie mieszkania.

Podatek VAT vs. PCC

Przy transakcjach na rynku nieruchomości, jednym z kluczowych aspektów są różnice w opłatach fiskalnych, które muszą ponieść kupujący. Dla nieruchomości na rynku pierwotnym istotny jest podatek od towarów i usług (VAT), natomiast na rynku wtórnym obowiązuje podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatek VAT obowiązuje przy zakupie nieruchomości od dewelopera lub innej firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Na ogół stawka VAT wynosi 23%, choć w przypadku pierwszego zasiedlenia nieruchomości mieszkalnej stawka ta może wynosić 8%. VAT jest doliczany do ceny nieruchomości i płacony bezpośrednio przez nabywcę na rzecz sprzedającego. Kwota ta jest z punktu widzenia kupującego kosztem podwyższającym cenę zakupu nieruchomości.

Podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, jest naliczany przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego, czyli od osób fizycznych i innych podmiotów niebędących płatnikami VAT. Stawka PCC przy zakupie nieruchomości wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. PCC jest opłacany przez nabywcę w momencie sporządzania aktu notarialnego i przekazywany przez notariusza do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Podsumowując, wybór pomiędzy zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym a wtórnym wiąże się z różnymi obciążeniami podatkowymi. Warto brać pod uwagę te koszty na etapie planowania zakupu, aby dokładnie ocenić całkowite wydatki związane z nabyciem danej nieruchomości.

Koszty dodatkowe przy zakupie od dewelopera

Zakup mieszkania od dewelopera wiąże się z szeregiem dodatkowych kosztów, które warto uwzględnić w planowaniu budżetu. Poza ceną nieruchomości, nabywca musi liczyć się z różnymi opłatami, które mogą znacząco podnieść koszt zakupu. Oto najważniejsze z nich:

 • Podatek VAT: Zawarty w cenie mieszkania, wynosi 8% dla lokali mieszkalnych do 150 m² oraz 23% dla większych powierzchni i lokali niemieszkalnych. Podatek ten jest już zazwyczaj wliczony w cenę podawaną przez dewelopera.
 • Koszty wykończenia: Mieszkania od dewelopera są często oddawane w tzw. stanie deweloperskim, co oznacza, że nie są wykończone. Koszt wykończenia może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, w zależności od standardu i wielkości mieszkania.
 • Opłaty administracyjne: Mogą obejmować koszty związane z podłączeniem mediów (woda, prąd, gaz, internet) oraz różne prace przygotowawcze zrealizowane przez dewelopera. Czasami deweloperzy naliczają dodatkowe opłaty za sporządzanie dokumentacji lub inne czynności administracyjne.
 • Opłata rezerwacyjna: Wymagana najczęściej na etapie rezerwacji mieszkania. Może wynosić kilka procent wartości nieruchomości. Opłata ta jest później odliczana od całkowitej kwoty zakupu.
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu: Koszty związane z przeniesieniem własności mieszkania na nabywcę oraz wpisem do księgi wieczystej. Opłaty te są naliczane przez notariusza i mogą mieć znaczący wpływ na budżet.
 • Przystąpienie do wspólnoty mieszkaniowej: Związane z koniecznością wniesienia wkładu finansowego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, która zarządza budynkiem. Ta opłata może obejmować różne składki, w tym fundusz remontowy.
 • Koszt notarialny i sądowy: Oprócz taksy notarialnej, która jest uzależniona od wartości nieruchomości, mogą wystąpić również opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych.

Koszty dodatkowe przy zakupie mieszkania od dewelopera wymagają starannego planowania finansowego. Zrozumienie wszystkich możliwych wydatków pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i lepiej przygotować się na finalizację transakcji.

Kto ponosi koszty notarialne?

Podczas zakupu mieszkania kluczową kwestią staje się, kto powinien ponieść koszty związane z usługami notarialnymi. W Polsce przyjęło się, że to kupujący opłaca większość kosztów notarialnych. Taka zasada wynika przede wszystkim z praktyki rynkowej oraz z ogólnego charakteru tych czynności, które w dużej mierze służą zabezpieczeniu interesów kupującego.

Jednym z głównych powodów, dla których to właśnie kupujący ponosi koszty notarialne, jest fakt, że to on nabywa na własność nieruchomość i staje się jej właścicielem. Opłaty notarialne obejmują nie tylko taksę notarialną, ale także koszty wpisu do księgi wieczystej oraz inne ewentualne opłaty sądowe. Te wydatki są bezpośrednio związane z procesem formalnego przeniesienia prawa własności na nowego właściciela, co jest głównym interesem kupującego.

Warto jednak zaznaczyć, że kosztami notarialnymi mogą być obciążeni również sprzedający, jeśli strony tak postanowią. Umowa sprzedaży nieruchomości jest bowiem umową cywilnoprawną, a zasady dotyczące ponoszenia kosztów mogą być ustalone indywidualnie przez strony. W praktyce jednak rzadko się zdarza, aby sprzedający ponosił znaczną część tych opłat.

Najistotniejsze jest to, aby wszystkie kwestie związane z kosztami notarialnymi były jasno określone i uzgodnione między stronami jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia aktu notarialnego. Dzięki temu unika się nieporozumień i potencjalnych konfliktów podczas finalizacji transakcji.

Zwyczaje dotyczące opłat notarialnych

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, obowiązują określone zwyczaje oraz regulacje dotyczące opłat notarialnych. Koszty te mogą różnić się w zależności od rodzaju czynności notarialnej, jej wartości oraz złożoności. Poniżej przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące opłat notarialnych.

Po pierwsze, opłaty notarialne są ustalane przez stawki taks notarialnych, które są regulowane ustawowo. Oznacza to, że notariusze mają obowiązek stosowania się do określonych przepisów prawnych, co zapewnia jednolitość i transparentność w określaniu kosztów usług notarialnych.

Po drugie, w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości, to zazwyczaj kupujący ponosi koszty notarialne. Jednak w praktyce strony mogą umówić się inaczej, a koszty te mogą być podzielone między kupującego a sprzedającego bądź w całości przeniesione na sprzedającego.

Warto również pamiętać, że niektóre czynności notarialne mogą wymagać dodatkowych opłat, takich jak opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej czy inne formalności. Te koszty są zazwyczaj także pokrywane przez osobę zlecającą usługę notarialną.

Podsumowując, znajomość zasad dotyczących opłat notarialnych jest kluczowa dla każdej osoby planującej skorzystać z usług notarialnych. Dzięki zrozumieniu tych regulacji można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek finansowych i lepiej przygotować się do transakcji czy innych działań wymagających obecności notariusza.

Obowiązki kupującego

Podczas zakupu mieszkania kupujący musi spełnić szereg obowiązków formalnych i finansowych, aby transakcja doszła do skutku. Kluczowe jest zapoznanie się z poniższymi obowiązkami, które zabezpieczają interesy obu stron oraz zapewniają prawne przeniesienie własności nieruchomości.

1. Dokonanie wpłaty zadatku lub zaliczki

W wielu przypadkach, jeszcze przed podpisaniem umowy sprzedaży, kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zadatku lub zaliczki. Jest to forma zobowiązania, która ma na celu potwierdzenie powagi zamiaru zakupu i zarezerwowanie nieruchomości na rzecz kupującego. Zadatek często wynosi od 5% do 10% wartości nieruchomości.

2. Uregulowanie kosztów notarialnych

Kupujący ponosi większość kosztów notarialnych związanych z przygotowaniem i podpisaniem aktu notarialnego. Oprócz taksy notarialnej, do obowiązków kupującego należy również uiszczenie opłat sądowych za wpis do księgi wieczystej oraz ewentualne koszty uzyskania odpisów aktów notarialnych.

3. Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Jeśli mieszkanie kupowane jest na rynku wtórnym, kupujący musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, kupujący jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT, który zazwyczaj jest już uwzględniony w cenie nieruchomości.

4. Wpis do księgi wieczystej

Kupujący jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, co stanowi finalny etap przeniesienia prawa własności nieruchomości. Prawidłowe i terminowe dokonanie wpisu jest niezbędne, aby nowy właściciel mógł swobodnie dysponować nabytą nieruchomością.

5. Uregulowanie płatności za mieszkanie

Podstawowym obowiązkiem kupującego jest oczywiście uregulowanie pełnej kwoty za mieszkanie. Termin i sposób płatności zazwyczaj określony jest w umowie przedwstępnej lub ostatecznej umowie sprzedaży. W przypadku finansowania zakupu kredytem hipotecznym, bank przekaże odpowiednie środki na konto sprzedającego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Spełnienie powyższych obowiązków jest kluczowe dla pomyślnego zakończenia procesu zakupu nieruchomości. Dokładne przygotowanie oraz świadomość tych wymagań pozwoli na uniknięcie nieprzewidzianych komplikacji i zapewni płynny przebieg transakcji.

Najnowsze
Ile się płaci u notariusza za zakup mieszkania?
Ile się płaci u notariusza za zakup mieszkania?
Czy mieszkanie musi mieć księgę wieczystą?
Czy mieszkanie musi mieć księgę wieczystą?